Nasze specjalizacje

Transport, SPEDYCJA I LOGISTYKA

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transportu kolejowego, morskiego, powietrznego i lądowego.
Znajomość prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego umożliwia nam kompleksowe rozwiązywanie problemów branży transportowej. 
Dotychczasowa współpraca z naszymi Klientami pozwoliła nam poznać specyfikę branży, dzięki czemu jesteśmy gotowi rozwiązywać problemy incydentalne, 
jak również świadczyć stałą obsługę prawną.

prawo kolejowe

W ramach świadczenia usług z zakresu transportu, spedycji i logistyki, szczególny nacisk kładziemy na obsługę podmiotów związanych z koleją. 
Reprezentujemy Klientów w toku postępowań kontrolnych oraz posiadamy bogatą praktykę sądową w zakresie prawa karnego, cywilnego i administracyjnego 
w zakresie dotyczącym spółek kolejowych.
Posiadamy doświadczenie w zakresie negocjacji umów o dostęp do infrastruktury kolejowej, sporów o zapłatę negocjacji ugody sądowej oraz reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych.
Jesteśmy doceniani za doświadczenie oraz wiedzę branżową i techniczną, szczególnie związaną z realizacją inwestycji w infrastrukturze kolejowej.

spółki i prawo korporacyjne

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek. Kancelaria regularnie rejestruje oraz obsługuje spółki handlowe na całym świecie.
Zespół prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek polskich i zagranicznych. Każdego dnia świadczymy usługi doradcze w zakresie organizacji i funkcjonowania spółek oraz ich organów. Kancelaria zapewnia pełne zastępstwo procesowe oraz reprezentację Klientów przed sądami rejestrowymi, a także innymi organami.

Prawo umów

Jednym z filarów naszej działalności jest prawo kontaktowe. Kancelaria tworzy oraz opiniuje umowy zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.
Nasz zespół towarzyszy Klientowi w całym procesie zawierania umowy - począwszy od sporządzenia projektu, poprzez negocjacje, aż do jej podpisania.
Zapewniamy rzetelną analizę umów oraz dążymy do zabezpieczenia interesów naszych Klientów w najszerszy możliwy sposób.

obsługa mikro i małych firm

Nasz zespół oferuje kompleksową, stałą lub doraźną pomoc prawną dla firm. Zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc przy zakładaniu działalności, w tym przygotowanie dokumentacji rejestrowej i reprezentację przed organami rejestracyjnymi.
Kancelaria świadczy również usługi w zakresie bieżącej działalności Klienta i oferuje stałą i doraźną obsługę prawną podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Opracowujemy niezbędną dokumentację oraz reprezentujemy Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych.

prawo podatkowe

Ochrona naszych Klientów przed ujemnymi skutkami podatkowymi podejmowanych przez nich przedsięwzięć jest naszym priorytetem. Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie dochodzenia ich praw przed 
organami podatkowymi i kontrolnymi oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Nasz zespół świadczy usługi w szczególności w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych (CIT i PIT), cła, podatków międzynarodowych, podatków lokalnych.
Skupiamy się nad przygotowaniem praktycznych i optymalnych rozwiązań, nie zaś wyłącznie analizie podatkowej.

spory sądowe i arbitrażowe

Nasi prawnicy występują przed sądami oraz organami administracji wszystkich instancji na terenie całego kraju. Na każdym etapie postępowania stawiamy na kontakt z Klientem, który pozwala nam na dopasowanie odpowiedniej strategii postępowania czy prowadzenia negocjacji przedsądowych.
Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji wszystkich instancji, również przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Pomagamy również Klientom w wypracowaniu korzystnych rozwiązań polubownych.

restrukturyzacja i prawo upadłościowe

Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pomagamy zarówno wierzycielom, jak i spółkom zagrożonym niewypłacalnością. Nasz zespół reprezentuje Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz we wszelkich postępowaniach
 związanych z niewypłacalnością.
Uczestniczymy w negocjacjach z wierzycielami w celu osiągnięcia kompromisowych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich uczestników sporu.
Stawiamy na doprowadzenie do porozumienia, jak optymalnej formy radzenia sobie ze skutkami niewypłacalności.