Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnianych Kancelarii w celu kontaktu z Kancelarią

Niniejsza klauzula Informacyjna została sporządzona na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego a Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO. 2. W Polityce zawarto informacje wskazane w art. 173 ustawy z dn. 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne, dotyczące plików cookies. 3. Polityka określa sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz zapisywania i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kancelaria-gawron.pl.

Administrator danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych jest GAWRON Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowo-Akcyjna, KRS 0000568452, REGON 362119829, NIP 5223034352, mająca siedzibę w Warszawie, Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124. W celu skontaktowania się z Administratorem, należy zadzwonić na numer 22 120 19 77 lub wysłać wiadomość mailową na kontakt@kancelaria-gawron.pl. Istnieje również możliwość tradycyjnej korespondencji pocztowej, pod wskazany wyżej adres.

2.       Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi przepisami polskimi i europejskimi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

1.       Dane osobowe gromadzone przez Kancelarię, w tym za pośrednictwem witryny internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość błyskawiczną, znajdującą się w zakładce „Kontakt” oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zgłaszane do Kancelarii pytania oraz zlecenia. Ponadto dane osobowe gromadzone za pośrednictwem witryny internetowej przetwarzane są w celu wysyłania newslettera osobom, które się do niego zapisały. Podstawą prawną do ich gromadzenia i przetwarzania jest Państwa zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że w przypadku jej braku nie będziemy mogli odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną.

2.       Zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. W odniesieniu do newslettera gromadzimy: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie).

3.       Podane przez Pani/Pana dane osobowe w celu uzyskania odpowiedzi na wiadomość błyskawiczną będą przechowywane przez cały okres korespondencji elektronicznej lub telefonicznej, po czym zostaną usunięte niezwłocznie.

4.       Dane osobowe zebrane w celu wysyłania newslettera przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 6. lub przez okres przewidziany w przepisach RODO, tj. 10 lat.

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

1.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)      prawo dostępu do danych osobowych,

2)      prawo do sprostowania danych,

3)      prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),

4)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5)      prawo do przenoszenia danych,

6)      prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).

2.       Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany sposób: 

1)      pisemnie na adres: GAWRON Kancelaria Adwokacja SKA, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,

2)      e-mailowo na adres: biuro@kancelaria-gawron.pl 

3.       Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie do rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy żądanie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

1)      podmioty, które współpracują z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych oraz podatkowych a także podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,

2)      podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora i które świadczą na jego rzecz usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowych.

Pliki cookies

1.       Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies, które są niewielkimi plikami zapisywanymi na Państwa urządzeniach mobilnych lub komputerach. Można wyróżnić pliki sesyjne, które przechowywane przez okres przeglądania strony internetowej, a także pliki stałe, przechowywane przez określony czas. 15. Wykorzystujemy następujące pliki cookie: 1P_JAR, CONSENT, PHPSESSID, _ga, _gid. 16. Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, a wykorzystujemy je w celach analitycznych i statystycznych. Zgromadzone pliki służą nam ulepszaniu strony pod kątem intuicyjności oraz pomagają nam dokonać oceny zainteresowania naszymi artykułami i ich wartości merytorycznej.

2.       Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.

_________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), wskazuje się, że:

Administrator danych

1.       Administratorem danych osobowych jest GAWRON Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowo-Akcyjna, KRS 0000568452, REGON 362119829, NIP 5223034352, mająca siedzibę w Warszawie, Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124. W celu skontaktowania się z Administratorem, należy zadzwonić na numer 22 120 19 77 lub wysłać wiadomość mailową na kontakt@kancelaria-gawron.pl. Istnieje również możliwość tradycyjnej korespondencji pocztowej, pod wskazany wyżej adres.

2.       Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi przepisami polskimi i europejskimi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3.       Złożenie przez Panią/Pana zgłoszenia w toku postępowania rekrutacyjnego wyrażające się w przesłaniu CV lub CV łącznie z listem motywacyjnym jest uznawane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji stosownie do niniejszej klauzuli informacyjnej.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzaniu przez Administratora będą podlegały dane osobowe podane przez Panią/Pana w toku postępowania rekrutacyjnego, w tym:

1)      imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Panią/Pana dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przy czym podanie tych danych jest obowiązkowe;

2)      znajdujące się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym oraz udostępnione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym podanie tych danych jest dobrowolne.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzali w poniżej podanych celach, okresach retencji oraz podstawach prawnych:

1)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO [wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa], dane wskazane w ust. 2 pkt 1, w celu indentyfikacyjnym oraz przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje przez okres trwania aktualnej rekrutacji. 

2)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 2 pkt 2 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje do czasu wycofania zgody lub przez okres trwania aktualnej rekrutacji.

3)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO [zgoda osoby, której dane dotyczą], dane wskazane w ust. 2 w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych przyszłych postępowań dotyczących rekrutacji przez Administratora, do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres jednego roku od dnia wyrażenia zgody. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 w powyższym celu jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych uniemożliwia Pani/Panu automatyczny udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych i będzie wymagała kolejnego aplikowania. 

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

1.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)      prawo dostępu do danych osobowych,

2)      prawo do sprostowania danych,

3)      prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”),

4)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5)      prawo do przenoszenia danych,

6)      prawo do cofnięcia zgody (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody).

2.       Jeśli Pani/Pan będzie chciał/a skorzystać z przysługujących praw może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem na wybrany sposób: 

1)      pisemnie na adres: GAWRON Kancelaria Adwokacka SKA, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,

2)      e-mailowo na adres: kontakt@kancelaria-gawron.pl 

3.       Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, udzielimy Pani/Panu odpowiedzi odnośnie rozpatrzenia wniosku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia, kiedy otrzymamy żądanie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

1)      podmioty, które współpracują z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych oraz podatkowych a także podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe, szkoleniowe, archiwizacji dokumentów, obsługę korespondencji, organizacji i prowadzenia rekrutacji,

2)      podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora i które świadczą na jego rzecz usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowych.

 

________________________________________________________________________________

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.