Kancelaria przyjazna biznesowi
GAWRON Kancelaria Adwokacka S.K.A. - ponad 20 profesjonalnych doradców w czterech polskich miastach

Transport, spedycja i logistyka

Spółki i prawo korporacyjne

Obsługa mikro i małych firm

Spory sądowe i arbitrażowe

Prawo kolejowe

Prawo umów

Prawo podatkowe

Restrukturyzacja i prawo upadłościowe

Przekształcenie JDG w Sp. z o.o.

Przekształcenie formy jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  …

Czytaj dalej

Łączenie spółek kapitałowych Wyzwania nowoczesnego rynku często wymagają akumulacji kapitału…

Czytaj dalej

Czym jest rekompensata za koszty odzyskiwania należności? Zgodnie z art.…

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje nową definicję znaku towarowego, która nie zawiera w obecnej formie wymogu przedstawienia znaku w formie graficznej. Głównym celem zmian jest uproszczenie uzyskania ochrony przez niekonwencjonalne znaki towarowe, których nie można w łatwy sposób przedstawić w formie wizualnej. Zatem w dalszym ciągu kłopotliwa będzie rejestracja znaków zapachowych czy smakowych. Znak podlegający rejestracji będzie musiał przybrać taką formę by możliwe było jego przedstawienie w rejestrze tak, aby w możliwe prosty i dokładny sposób określić jego przedmiot ochrony.

Czytaj dalej

W dniu 1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja dwóch bardzo ważnych dla podatnika ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe przepisy wprowadzają między innymi tzw. ulgę za złe długi.

Czytaj dalej

Rok 2020 będzie rokiem dużych zmian zarówno w przepisach Kodeksu cywilnego, jak również w ustawie o prawach konsumenta. Przewidywana nowelizacja i wejście nowych przepisów konsumenckich ma nastąpić w czerwcu 2020 r. Zmiany w prawie konsumenckim będą dotyczyły głównie transformacji statusu dotyczącego osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w określonych sytuacjach będą traktowane jako konsument i w związku z tym będą objęte ochroną przewidzianą dla konsumentów mimo że są przedsiębiorcami.

Czytaj dalej

Rok 2020 przyniesie wiele zmian dla pracowników i przedsiębiorców. Większe wsparcie w realizowaniu swoich działań otrzymają m.in. instytucje zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Oprócz tego od stycznia tego roku w życie wszedł II etap Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zmian jest wiele i dotyczą one różnych podmiotów. W niniejszym artykule przestawiamy najistotniejsze z nich.

Czytaj dalej

Początek nowego roku wiąże się z wejściem w życie szeregu zmian w przepisach podatkowych, które dotkną nie tylko prowadzących firmy. Rok 2020 jest kolejnym rokiem uszczelniania systemu podatkowego, co przedstawia większość nowych regulacji. Oprócz dodatkowych obowiązków nakładanych na podatnika, pojawią się również wyczekiwane od dawna uproszczenia.

Czytaj dalej

Jedną z pierwszych decyzji jaką musi podjąć przedsiębiorca zakładający własną działalność gospodarczą jest wybór formy opodatkowania. Decyzja ta musi bowiem zostać dokonana w momencie wypełniania wniosku CEIDG-1 lub poprzez złożenie oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. Aby wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania, przedsiębiorca powinien zapoznać się ze wszystkimi czterema wariantami oraz rozsądnie dopasować jeden z nich do swoich potrzeb.

Czytaj dalej