Embargo na produkty spożywcze pochodzenia europejskiego ogłoszone przez Federację Rosyjską we wrześniu 2014 roku spowodowało znaczący spadek w handlu między Rosją a państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inną konsekwencją były poważne zaburzenia w normalnym procesie logistycznym i ciągu dostaw między Europą a państwami trzecimi. Chodzi przede wszystkim o kraje Azji Środkowej, z pośród których Kazachstan jest największym konsumentem europejskich produktów spożywczych. Nowe rozwiązanie, które weszło w życie 1 lipca 2019 roku, powinno ułatwić przewóz towarów objętych embargiem oraz zminimalizować straty odnoszone przez handel międzynarodowy z powodu sankcji.

Ten nowatorski sposób był testowany na przewozach między Rosją a Kazachstanem jesienią 2018 roku, a polega na opieczętowaniu ciężarówek i kontenerów plombami nawigacyjnymi wykorzystującymi rosyjski system nawigacji satelitarnej GLONASS. Plomby mają za zadanie monitorować trakcję pojazdów i zabezpieczać przewożone towary przed nieplanowanym rozładunkiem. Plomba nawigacyjna jest urządzeniem zaporowym, z oprogramowaniem, które przechowuje treść dotyczącą przewożonej zawartości – w tym dane o nadawcy oraz odbiorcy, a także o zaplanowanej trasie przewoźnika. W założeniu elektryczny zamek powinien otwierać się dopiero w chwili dotarcia do miejsca przeznaczenia.

Korzystanie z plomb nawigacyjnych będzie odpłatne. Przewidywany koszt wynajęcia plomby dla przewoźnika wyniesie 1 tysiąc rubli za dobę, czyli około 15 euro, instalacja i demontaż urządzenia kosztować będą od 5 do 10 tysięcy rubli. Przewidziana jest także kaucja za plombę w wysokości 30 tysięcy rubli. Te opłaty są jednak znikome w porównaniu do korzyści, które przewoźnicy mogą odnieść, odzyskując dostęp do rosyjskiej sieci tranzytowej.

Niezależnie od tego, jak długo jeszcze potrwa obecny mało przyjazny klimat w stosunkach handlowych Rosji z Zachodem, wprowadzenie plomb nawigacyjnych może wesprzeć proces modernizacji przewozów towarów w dłuższej perspektywie. Za ich pomocą, cały łańcuch dostaw może być monitorowany przez wszystkie zainteresowane strony – zarówno przez organy państwowe, jak i podmioty prywatne. Stały nadzór sprawowany w taki sposób zmniejszy liczbę i uciążliwość fizycznych kontroli dokonywanych na trasie przewozu i przyczyni się do skrócenia czasu dostawy.

Autor: Valentin Koberskiy