SPÓŁKA KOMANDYTOWA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKA KOMANDYTOWA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Założenie spółki komandytowej jest polecane dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Warto rozważyć założenie tej spółki, na przykład w sytuacji, gdy jeden ze wspólników posiada kapitał, a drugi pomysł na biznes. Omawiana działalność jest coraz częściej wybierana przez przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność na większą skalę oraz wejść na rynek spółek handlowych w duecie.

SPÓŁKA JAWNA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKA JAWNA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Spółka jawna jest formą współdziałania podmiotów, w ramach której mogą one prowadzić działalność gospodarczą. Została uregulowana w ramach Kodeksu spółek handlowych z wykorzystaniem znacznej liczby przepisów względnie obowiązujących i jest podstawowym typem spółki osobowej prawa handlowego. W niniejszym artykule rozważone zostaną najistotniejsze regulacje dotyczące instytucji spółki jawnej, jak również zalety i wady tego podmiotu.  

JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.1

JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.1

Minął przeszło rok od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie znanego jako RODO. Panika, która niekiedy skutkowała absurdalnym i wywołującym uśmiech na twarzy podejściem do przepisów Rozporządzenia, już za nami. Pierwszy rok pokazał nam, że tak naprawdę nie ma się czego bać, o ile mamy dobrze sporządzone dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawione zostaną obowiązkowe pozycje, jakie powinny znaleźć się w dokumentacji RODO.

UMOWA ZLECENIA A UMOWA O PRACĘ – PLUSY I MINUSY

UMOWA ZLECENIA A UMOWA O PRACĘ – PLUSY I MINUSY

Czy umowa zlecenia jest lepsza niż umowa o pracę? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przyjęte jest, że umowa o pracę jest dużo korzystniejszą formą zatrudnienia od umowy zlecenia. Bywa jednak tak, że zawarcie umowy o pracę może okazać niewygodne i nie spełniać woli stron. Umiejętne zastosowanie przepisów prawa pracy pozwala na wyeliminowanie wielu problemów i zapewnienie właściwej ochrony stronom stosunku pracy.

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

Spory z kontrahentami są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności biznesowej. W większości przypadków udaje się je rozwiązać w drodze porozumienia i wspólnie wypracowanego kompromisu. Jednak gdy pomimo wielu prób negocjacje nie przynoszą efektu, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu – postępowaniu przed sądem polubownym, inaczej zwanym arbitrażem.

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. Z WYKORZYSTANIEM WZORCA UMOWY W TRYBIE S24

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. Z WYKORZYSTANIEM WZORCA UMOWY W TRYBIE S24

Nowelizacją z 2012 roku ustawodawca umożliwił zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie elektronicznej. Przyjęto koncepcję, że od momentu złożenia wniosku o wpis takiej spółki do rejestru, do dokonania wpisu przez sąd rejestrowy nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. Stąd swój początek wzięła nazwa określana mianem „S24”.

ОТДЕЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – ВХОД НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК

ОТДЕЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – ВХОД НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК

Польша – это не только интересная страна с богатыми историей и культурой, но и один из наиболее динамично развивающихся рынков Европы, а также крупнейший рынок Восточной Европы. Производители товаров и услуг, действующие в странах бывшего Советского Союза всё чаще бывают заинтересованы в том, чтобы появиться на этом рынке.