W  dniu 26 lutego odbędzie się seminarium na temat „znaczenia procedury pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w systemie ochrony praw człowieka. W trakcie seminarium poruszone zostaną zarówno kwestie teoretyczne, związane z potencjałem wykorzystywania omawianego instrumentu, jak i praktyczne, dotyczące przede wszystkim trudności i barier, które mogą zniechęcać sędziów do zadawania pytań prejudycjalnych. W roli prelegentów wystąpią praktycy prawa i pracownicy naukowi (m.in. dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, dr Piotr Bogdanowicz, prof. Barbara Nita-Światłowska, sędzia Aleksandra Rutkowska, r.pr. Mirosław Wróblewski).

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Nie tylko Strasburg? Alternatywne międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka” realizowanego przez HFPC dzięki wsparciu finansowemu Clifford Chance Foundation.”

Naszą kancelarię na spotkaniu będzie reprezentować adw. Fryderyk Gawron.

Więcej informacji na temat spotkania można zobaczyć na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.