POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka została sporządzona na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego a Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.
 2. W Polityce zawarto informacje wskazane w art. 173 ustawy z dn. 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne, dotyczące plików cookies.
 3. Polityka określa sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz zapisywania i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.kancelaria-gawron.pl.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest GAWRON Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowo-Akcyjna, KRS 0000568452, REGON 362119829, NIP 5223034352, mająca siedzibę w Warszawie, Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124. W celu skontaktowania się z Administratorem, należy zadzwonić na numer 22 120 19 77 lub wysłać wiadomość mailową na kontakt@kancelaria-gawron.pl. Istnieje również możliwość tradycyjnej korespondencji pocztowej, pod wskazany wyżej adres.
 2. Administrator zapewnia, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi przepisami polskimi i europejskimi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem witryny internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość błyskawiczną, znajdującą się w zakładce „Kontakt”. Ponadto dane osobowe gromadzone za pośrednictwem witryny internetowej przetwarzane są w celu wysyłania newslettera osobom, które się do niego zapisały. Podstawą prawną do ich gromadzenia i przetwarzania jest Państwa zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że w przypadku jej braku nie będziemy mogli odpowiedzieć na wiadomość błyskawiczną.
 2. Zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego. W odniesieniu do newslettera gromadzimy: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie).
 3. Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, w tym państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym.
 4. Podane przez Państwo dane osobowe w celu uzyskania odpowiedzi na wiadomość błyskawiczną będą przechowywane przez cały okres korespondencji elektronicznej lub telefonicznej, po czym zostaną usunięte niezwłocznie.
 5. Dane osobowe zebrane w celu wysyłania newslettera przetwarzane będą do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 6. lub przez okres przewidziany w przepisach RODO, tj. 10 lat.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a także do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Przetwarzane dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani żadnym innym czynnościom zautomatyzowanym.
 3. Skargę na przetwarzanie danych osobowych można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

 1. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies, które są niewielkimi plikami zapisywanymi na Państwa urządzeniach mobilnych lub komputerach. Można wyróżnić pliki sesyjne, które przechowywane przez okres przeglądania strony internetowej, a także pliki stałe, przechowywane przez określony czas.
 2. Wykorzystujemy następujące pliki cookie: 1P_JAR, CONSENT, PHPSESSID, _ga, _gid.
 3. Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, a wykorzystujemy je w celach analitycznych i statystycznych. Zgromadzone pliki służą nam ulepszaniu strony pod kątem intuicyjności oraz pomagają nam dokonać oceny zainteresowania naszymi artykułami i ich wartości merytorycznej.
 4. Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki.