JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.1

JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.1

Minął przeszło rok od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie znanego jako RODO. Panika, która niekiedy skutkowała absurdalnym i wywołującym uśmiech na twarzy podejściem do przepisów Rozporządzenia, już za nami. Pierwszy rok pokazał nam, że tak naprawdę nie ma się czego bać, o ile mamy dobrze sporządzone dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawione zostaną obowiązkowe pozycje, jakie powinny znaleźć się w dokumentacji RODO.

czytaj dalej
Четыре экономические свободы Европейского Союза

Четыре экономические свободы Европейского Союза

Европейский Союз в его нынешней форме является результатом многолетней и многоэтапной интеграции между государствами, которые являются сегодня его участниками. Внутренний рынок содержит так называемые «Четыре Свободы», ближайшему рассмотрению которых посвящена данная публикация.

czytaj dalej
UMOWA ZLECENIA A UMOWA O PRACĘ – PLUSY I MINUSY

UMOWA ZLECENIA A UMOWA O PRACĘ – PLUSY I MINUSY

Czy umowa zlecenia jest lepsza niż umowa o pracę? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przyjęte jest, że umowa o pracę jest dużo korzystniejszą formą zatrudnienia od umowy zlecenia. Bywa jednak tak, że zawarcie umowy o pracę może okazać niewygodne i nie spełniać woli stron. Umiejętne zastosowanie przepisów prawa pracy pozwala na wyeliminowanie wielu problemów i zapewnienie właściwej ochrony stronom stosunku pracy.

czytaj dalej
ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

Spory z kontrahentami są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności biznesowej. W większości przypadków udaje się je rozwiązać w drodze porozumienia i wspólnie wypracowanego kompromisu. Jednak gdy pomimo wielu prób negocjacje nie przynoszą efektu, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu – postępowaniu przed sądem polubownym, inaczej zwanym arbitrażem.

czytaj dalej
REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. Z WYKORZYSTANIEM WZORCA UMOWY W TRYBIE S24

REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. Z WYKORZYSTANIEM WZORCA UMOWY W TRYBIE S24

Nowelizacją z 2012 roku ustawodawca umożliwił zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie elektronicznej. Przyjęto koncepcję, że od momentu złożenia wniosku o wpis takiej spółki do rejestru, do dokonania wpisu przez sąd rejestrowy nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. Stąd swój początek wzięła nazwa określana mianem „S24”.

czytaj dalej
TRANZYT PRZEZ ROSJĘ – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO MONITORINGU TRANSPORTU

TRANZYT PRZEZ ROSJĘ – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO MONITORINGU TRANSPORTU

Embargo na produkty spożywcze pochodzenia europejskiego ogłoszone przez Federację Rosyjską we wrześniu 2014 roku spowodowało znaczące zawirowania w procesie logistycznym i ciągu dostaw między Europą a państwami trzecimi. Nowe rozwiązanie, które weszło w życie 1 lipca 2019 roku, powinno ułatwić przewóz towarów objętych embargiem oraz zminimalizować straty odnoszone przez handel międzynarodowy z powodu sankcji.

czytaj dalej
ОТДЕЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – ВХОД НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК

ОТДЕЛ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – ВХОД НА ПОЛЬСКИЙ РЫНОК

Польша – это не только интересная страна с богатыми историей и культурой, но и один из наиболее динамично развивающихся рынков Европы, а также крупнейший рынок Восточной Европы. Производители товаров и услуг, действующие в странах бывшего Советского Союза всё чаще бывают заинтересованы в том, чтобы появиться на этом рынке.

czytaj dalej
JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

JAK ZAŁOŻYĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to jedna z najbardziej popularnych form prawnych prowadzenia biznesu w Polsce. Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest to działalność o charakterze regularnym, zorganizowanym i ciągłym, prowadzona we własnym imieniu z zamiarem osiągnięcia zysku. Rozpoczęcie jednoosobowej działalności nie wymaga kapitału początkowego, a formalności są ograniczone do minimum.

czytaj dalej
Cyfrowa rewolucja w ustawie o KRS

Cyfrowa rewolucja w ustawie o KRS

KRS w swych założeniach miał za zadanie przyspieszyć i zagwarantować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Praktyka jednak jest inn, co w 2018 roku zaowocowało nowelizacją ustawy o KRS. Niektóre zmiany, takie jak obowiązkowe składanie sprawozdań finansowych przez Internet, już obowiązują, a kolejne wejdą w życie od 1 marca 2020 roku.

czytaj dalej

Świadomy Przedsiębiorca

Szanowni Przedsiębiorcy! Świetnie zdajemy sobie sprawę jak dużym wyzwaniem jest sprawne zarządzanie firmą w dzisiejszym świecie. Zmieniające się przepisy prawa i zasady funkcjonowania instytucji oraz stale poszerzany zakres obowiązków może niejednemu przedsiębiorcy spędzać sen z powiek.

czytaj dalej