W czwartek 25 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał olimpiady przedmiotowej z Prawa Międzynarodowego Publicznego. W tegorocznej edycji sponsorem nagród dla laureatów była nasza Kancelaria.

Uczestnicy finału w zespołach dwuosobowych zostali wyłonieni na etapie pisemnym przed dwoma tygodniami. W części finałowej rywalizowało ze sobą najlepszych 7 drużyn. Pierwsza część zmagań w turze finałowej polegała na odpowiedziach ustnych w 3 rundach pytań do każdej z drużyn, za każdą odpowiedź komisja udzielała 0-10 punktów. Druga część rywalizacji finałowej opierała się na formule popularnego teleturnieju wiedzowego – każda z drużyn miała 3 szanse, za każdą poprawną odpowiedź otrzymując 1pkt.

Uczestnicy finału musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi takich aspektów jak: represalia, zastrzeżenia, wody terytorialne, wybór sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, klauzula największego uprzywilejowania, czy organy ONZ. Finał stał na bardzo wysokim poziomie pod względem merytorycznym, o czym świadczy niezwykle wyrównana punktacja wszystkich drużyn.

Olimpiadę przedmiotową wygrała drużyna „L’equipe de Championnes”. Zwyciężczynie otrzymały oceny celujące z egzaminu oraz nagrody książkowe ufundowane przez naszą Kancelarię.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady, a przede wszystkim jej finalistom i laureatkom, życzymy dalszych sukcesów naukowych i entuzjazmu do pracy!

Laureaci tegorocznej Olimpiady z PMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda dla Zwycięzców ufundowana przez Kancelarię

Dedykacja dla Zwycięzców od Kancelarii