Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 2019 roku.

Co się zmieni ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizacje ustaw, w których przewidziano m.in. zerowy PIT dla młodych pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT – ulga podatkowa obejmie pracowników, których przychody wynikają ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia i zostały otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł.

Wprowadzona zmiana będzie obowiązywać tylko w stosunku do młodych osób pracujących na podstawie umowy, więc PIT zerowy nie obejmie młodych przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.  

Ministerstwo Finansów zakłada, że dzięki nowelizacji ustawy, oszczędności osoby do 26. roku życia mogą wynieść nawet 564 zł miesięcznie, co w skali roku może przybrać sumę 6.768 złotych, w zależności od kwoty wynagrodzenia. Przy minimalnym wynagrodzeniu miesięcznym brutto, które wynosi 2.250 zł,zysk miesięczny będzie wynosił 133 zł. W roku 2019 limit podatkowy jest niższy niż ten zakładany na przyszły rok, ponieważ wynosi 35.636,67 zł, a wynika to z faktu, iż nowelizacja ustawy wejdzie w życie 1 sierpnia, co przekłada się tylko na 5 miesięcy w bieżącym roku.  

Podsumowując, nowelizacja ustawy pozwoli młodym pracownikom zaoszczędzić w ciągu roku nawet do kilku tysięcy złotych. Jednak nadal nie zwalnia to pracowników z opłat związanych z ZUS. Z ustawy o świadczeniach rodzinnych jasno wynika, iż składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne nadal będą pobierane.  

 

Tekst: Miron Jasiński