Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów jest znana i stosowana od wieków. Już starożytni Rzymianie i Grecy korzystali z instytucji mediacji, chcąc polubownie rozstrzygać konflikty z kontrahentami. Istotę mediacji można zawrzeć w stwierdzeniu, że jest to „proces ludzki”, charakteryzujący się mniej sformalizowaną procedurą oraz możliwością nawiązania dialogu między stronami. Uczestnicy mediacji wspólnie decydują o treści tworzonej ugody, co daje możliwość sprawnego wyartykułowania własnych interesów.

Mediacjom można poddać każdy rodzaj sporu. A prowadzenie ich przez neutralną osobę trzecią pozwoli na zachowanie obiektywizmu. Efektywność kosztowa i czasowa są tu także nie bez znaczenia. Szybkie rozwiązanie sporu pozwoli stronom na skupienie się na rozwoju i budowie biznesu, zamiast na konflikcie.

GAWRON Kancelaria Adwokacka to kancelaria przyjazna mediacjom. Wierzymy, że mediacja pozwala naszym klientom na uzyskanie najbardziej satysfakcjonującego rezultatu. Zapraszamy do kontaktu.