TRANZYT PRZEZ ROSJĘ – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO MONITORINGU TRANSPORTU

TRANZYT PRZEZ ROSJĘ – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO MONITORINGU TRANSPORTU

Embargo na produkty spożywcze pochodzenia europejskiego ogłoszone przez Federację Rosyjską we wrześniu 2014 roku spowodowało znaczący spadek w handlu między Rosją a państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inną konsekwencją były poważne zaburzenia w normalnym procesie logistycznym i ciągu dostaw między Europą a państwami trzecimi. Chodzi przede wszystkim o kraje Azji Środkowej, z pośród których Kazachstan jest największym konsumentem europejskich produktów spożywczych. Nowe rozwiązanie, które weszło w życie 1 lipca 2019 roku, powinno ułatwić przewóz towarów objętych embargiem oraz zminimalizować straty odnoszone przez handel międzynarodowy z powodu sankcji. Ten nowatorski sposób był testowany na przewozach między Rosją a Kazachstanem jesienią 2018 roku, a polega na opieczętowaniu ciężarówek i kontenerów plombami nawigacyjnymi wykorzystującymi rosyjski system nawigacji satelitarnej GLONASS. Plomby mają za zadanie monitorować trakcję pojazdów i zabezpieczać przewożone towary przed nieplanowanym rozładunkiem. Plomba nawigacyjna jest urządzeniem zaporowym, z oprogramowaniem, które przechowuje treść dotyczącą przewożonej zawartości – w tym dane o nadawcy oraz odbiorcy, a także o zaplanowanej trasie przewoźnika. W założeniu elektryczny zamek powinien otwierać się dopiero w chwili dotarcia do miejsca przeznaczenia. Korzystanie z plomb nawigacyjnych będzie odpłatne. Przewidywany koszt wynajęcia plomby dla przewoźnika wyniesie 1 tysiąc rubli za dobę, czyli około 15 euro, instalacja i demontaż urządzenia kosztować będą od 5 do 10 tysięcy rubli. Przewidziana jest także kaucja za plombę w wysokości 30 tysięcy rubli. Te opłaty są jednak znikome w porównaniu do korzyści, które przewoźnicy mogą odnieść, odzyskując dostęp do rosyjskiej sieci tranzytowej. Niezależnie od tego, jak długo jeszcze potrwa obecny mało przyjazny klimat w stosunkach handlowych Rosji z Zachodem, wprowadzenie plomb nawigacyjnych może wesprzeć proces modernizacji przewozów towarów w dłuższej perspektywie. Za ich pomocą, cały łańcuch dostaw...
Overbooking – jakie prawa przysługują pasażerom?

Overbooking – jakie prawa przysługują pasażerom?

Nie jest tajemnicą, że linie lotnicze niekiedy sprzedają więcej biletów niż mają do zaoferowania miejsc dostępnych w samolocie. Zjawisko to, nazywane „nadsprzedażą” (ang. overbooking) opłaca się przewoźnikom. Często bowiem zdarza się, że pasażerowie z przyczyn losowych rezygnują z przelotu. Niestety (dla konsumentów) – liniom lotniczym bardziej opłaca się sprzedaż większej liczby biletów i odmowa wejścia na pokład części pasażerów – nawet jeśli wiąże się to z wypłatą odszkodowań. Sytuację, w której pasażerowi odmawia się wejścia na pokład reguluje Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady,ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Jest to dokładnie ten sam akt prawny, który określa minimalne standardy postępowania w sytuacji, gdy nasz lot jest odwołany lub opóźniony. Mając na względzie, że odmowa przyjęcia pasażera na pokład może powodować dla niego poważne niedogodności, postuluje się, aby liczba takich osób była znacznie zredukowana poprzez oferowanie im przez linie lotnicze pewnych korzyści. Oczywiście w zamian za rezygnację z rezerwacji lotu przez ochotników. Ochotnikiem jest taka osoba, która stawiła się do wejścia na pokład, jednak na prośbę przewoźnika, wyraziła chęć zbycia swojej potwierdzonej rezerwacji – w zamian za rzeczone korzyści. Warto dodać, że niedogodności pasażerów niebędących ochotnikami, którzy ostatecznie również nie weszli na pokład, także powinny być w pełni zrekompensowane. Odmowa wejścia na pokład Odmową wejścia na pokład jest odmowa przewozu pasażerów danym rejsem, pomimo że stawili się oni na odprawę pasażerów, posiadając potwierdzoną rezerwację na dany lot – ta sytuacja nie dotyczy lotów odwołanych. Istnieją jednak przypadki, kiedy odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona – w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub...
Opóźniony lot i co dalej? Prawa pasażerów określone Rozporządzeniem nr 261/2004 (cz.2)

Opóźniony lot i co dalej? Prawa pasażerów określone Rozporządzeniem nr 261/2004 (cz.2)

Sytuacja lotu odwołanego interpretacyjnie jest stosunkowo prosta. W takim przypadku obowiązki leżące po stronie przewoźnika wynikają wprost z Rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Ustanawia ono wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Większe trudności przysparza próba zdefiniowania „lotu opóźnionego” i odpowiedzi na pytanie, czy np. 25-godzinne opóźnienie lotu oznacza, że lot ten może zostać zakwalifikowany jako odwołany? Lub czy można mu przypisać taki przymiot, gdy na tablicy odlotów pojawił się komunikat o jego odwołaniu? I czy istnieje limit czasowy, po którym automatycznie następuje zmiana kwalifikacji? Szukając odpowiedzi na te pytania, warto przyjrzeć się wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07. TSUE analizował w nich zagadnienie odmowy wypłaty odszkodowania przez przewoźników lotniczych na rzecz pasażerów, których lot znacząco się opóźnił. Stan faktyczny prezentował się następująco: przewoźnik lotniczy odmówił wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów, których dotarcie do portu docelowego nastąpiło z wielogodzinnym opóźnieniem – odpowiednio: w pierwszym przypadku – 25h, w drugim – 22h względem planowanej godziny przybycia. Z uwagi na ten fakt, powodowie w powyższych sprawach domagali się od swoich przewoźników odszkodowania z art. 7 Rozporządzenia 261/2004. Linie lotnicze odmówiły im tego prawa, twierdząc, że rzeczone loty nie zostały odwołane, lecz opóźnione, a za opóźnienie – według rozporządzenia – nie należy się odszkodowanie. Ponadto opóźnienie to miało wynikać z usterek technicznych statków powietrznych, co według pozwanych stanowiło „nadzwyczajne” okoliczności (ergo: zwalniało ich z obowiązku wypłaty odszkodowania). W odpowiedzi na pytania prejudycjalne Trybunał starał się ustalić: jak należy rozumieć pojęcie opóźnionego lotu i co jest decydujące dla...
Odszkodowanie za odwołany lot – prawa pasażerów określone rozporządzeniem nr 261/2004

Odszkodowanie za odwołany lot – prawa pasażerów określone rozporządzeniem nr 261/2004

Już za kilka tygodni rozpoczyna się letni sezon urlopowy, a co za tym idzie – podróże samolotami na bliższych i dłuższych dystansach. Niestety nie wszystkie linie lotnicze mogą się pochwalić punktualnością. Co więcej, wielu przewoźników odmawia pasażerom praw przysługującym im w sytuacji opóźnionego lub odwołanego lotu, a niektórzy nawet celowo wprowadzają nieświadomych pasażerów w błąd. Jakie prawa jako pasażerowie mamy w związku z tym, że nasz lot jest opóźniony, a jakie, gdy jest odwołany? Kiedy dostaniemy posiłek a kiedy zwrot kosztów? Czy zawsze, gdy nasz lot jest odwołany, możemy dochodzić odszkodowania? Warto już dziś zapoznać się z kilkoma praktycznymi informacjami w tym zakresie. Większość powyżej wspomnianych kwestii reguluje Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Ustanawia ono wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia zarezerwowanych przez nich lotów. Wspomniany akt prawny określa minimalne standardy i prawa pasażerów w trzech wskazanych sytuacjach: opóźnienia lotu, odwołania lotu oraz odmowy przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli. Zakres zastosowania rozporządzenia obejmuje pasażerów: odlatujących z portu lotniczego znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego UE oraz pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w państwie trzecim, podróżujących do Państwa Członkowskiego UE, jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy jest przewoźnikiem unijnym. Warto pamiętać, że zgodnie z TFUE, postanowienia Traktatów mają także zastosowanie do departamentów zamorskich krajów UE. Wśród nich znajdują się: Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta oraz Saint-Martin, Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie. Rozporządzenie ma również zastosowanie do Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Nie obejmuje natomiast Wysp Owczych, Wyspy Man oraz Wysp Normandzkich. W poniższym artykule, poruszone zostaną kwestie związane odwołaniem...
Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN 2019

Konferencja Naukowo-Techniczna INFRASZYN 2019

Dziś już drugi dzień konferencji naukowo-technicznej INFRASZYN, odbywającej się w Zakopanem. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Naszą Kancelarię reprezentuje adw. Fryderyk Gawron, który na miejscu służy merytorycznym wsparciem w zakresie prawnych aspektów inwestycji infrastrukturalnych w transporcie szynowym w Polsce.   Szczegóły dotyczące Konferencji na stronie SITK:...