Overbooking – jakie prawa przysługują pasażerom?

Overbooking – jakie prawa przysługują pasażerom?

Nie jest tajemnicą, że linie lotnicze niekiedy sprzedają więcej biletów niż mają do zaoferowania miejsc dostępnych w samolocie. Zjawisko to, nazywane „nadsprzedażą” (ang. overbooking) opłaca się przewoźnikom. Często bowiem zdarza się, że pasażerowie z przyczyn losowych rezygnują z przelotu. Niestety (dla konsumentów) – liniom lotniczym bardziej opłaca się sprzedaż większej liczby biletów i odmowa wejścia na pokład części pasażerów – nawet jeśli wiąże się to z wypłatą odszkodowań. Sytuację, w której pasażerowi odmawia się wejścia na pokład reguluje Rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady,ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Jest to dokładnie ten sam akt prawny, który określa minimalne standardy postępowania w sytuacji, gdy nasz lot jest odwołany lub opóźniony. Mając na względzie, że odmowa przyjęcia pasażera na pokład może powodować dla niego poważne niedogodności, postuluje się, aby liczba takich osób była znacznie zredukowana poprzez oferowanie im przez linie lotnicze pewnych korzyści. Oczywiście w zamian za rezygnację z rezerwacji lotu przez ochotników. Ochotnikiem jest taka osoba, która stawiła się do wejścia na pokład, jednak na prośbę przewoźnika, wyraziła chęć zbycia swojej potwierdzonej rezerwacji – w zamian za rzeczone korzyści. Warto dodać, że niedogodności pasażerów niebędących ochotnikami, którzy ostatecznie również nie weszli na pokład, także powinny być w pełni zrekompensowane. Odmowa wejścia na pokład Odmową wejścia na pokład jest odmowa przewozu pasażerów danym rejsem, pomimo że stawili się oni na odprawę pasażerów, posiadając potwierdzoną rezerwację na dany lot – ta sytuacja nie dotyczy lotów odwołanych. Istnieją jednak przypadki, kiedy odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona – w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub...
Cyfrowa rewolucja w ustawie o KRS

Cyfrowa rewolucja w ustawie o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy, działający od 1 stycznia 2001, w swych założeniach miał za zadanie przyspieszyć i zagwarantować bezpieczeństwo obrotu. W praktyce jednak przeciążenie sędziów i referendarzy sprawia, iż na rozpatrzenie wniosków przedsiębiorcy czekają niekiedy nawet kilka miesięcy. Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzegło problem, co w 2018 roku zaowocowało nowelizacją ustawy o KRS. Niektóre zmiany, takie jak obowiązkowe składanie sprawozdań finansowych przez Internet, już obowiązują, a kolejne wejdą w życie od 1 marca 2020 roku. Wnioski tylko przez Internet Największą nowością, długo już wyczekiwaną, będzie elektronizacja kontaktu przedsiębiorcy z Rejestrem. Obecnie podmiot składający wniosek ma do wyboru drogę elektroniczną lub tradycyjną, papierową. Od 1 marca przyszłego roku wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS będą musiały być złożone przez Internet. Podyktowane jest to przede wszystkim przyśpieszeniem procedury – dzięki tej zmianie referendarze nie będą musieli przepisywać danych z wersji papierowych do systemu teleinformatycznego, przez co zyskają więcej czasu na samo rozpatrywanie wniosków. Dodatkowo, sąd rejestrowy elektronicznie wezwie przedsiębiorcę do uzupełnienia braków formalnych czy też doręczy postanowienia. Akta rejestrowe w formie elektronicznej Kolejną innowacją wchodzącą w życie od 1 marca 2020 roku jest digitalizacja akt rejestrowych. Aktualnie, aby móc przejrzeć interesujący nas dokument znajdujący się w Rejestrze, musimy liczyć się z wizytą w sądzie rejestrowym poprzedzoną okresem oczekiwania na przygotowanie akt. Dzięki cyfryzacji każdy będzie miał internetowy dostęp do akt takich jak: umowy spółek oraz sprawozdania finansowe. Zdecydowanie ułatwi to dostęp do akt każdemu, kto będzie chciał sprawdzić stan prawny oraz sytuację finansową podmiotu, który go interesuje. Ułatwienie dołączania aktów notarialnych 9 kwietnia 2018 roku swoje funkcjonowanie rozpoczęło Centralne Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone przez Krajową Radę Notarialną. Znajdują się w nim wypisy aktów...

Świadomy Przedsiębiorca

Szanowni Przedsiębiorcy! Świetnie zdajemy sobie sprawę jak dużym wyzwaniem jest sprawne zarządzanie firmą w dzisiejszym świecie. Zmieniające się przepisy prawa i zasady funkcjonowania instytucji oraz stale poszerzany zakres obowiązków może niejednemu przedsiębiorcy spędzać sen z powiek. I faktycznie – na co dzień wielu naszych klientów – zarówno doświadczonych, jak i początkujących przedsiębiorców – dzieli się z nami swoimi wątpliwościami, prosi o poradę i wsparcie. Często nawet pozornie najprostsze zagadnienia wymagają wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i finansów (w tym podatków!) oraz zaawansowanej logistyki. Zainspirowani tymi wyzwaniami, postanowiliśmy przygotować cykl artykułów na temat świadomego – w szczególności pod względem prawnym – prowadzenia działalności gospodarczej. Celem naszego projektu jest zaprezentowanie Państwu zagadnień związanych z prowadzeniem własnego biznesu „w pigułce”. Pragniemy przybliżyć Państwu kwestie istotne przy podejmowaniu decyzji o formule działalności oraz niezbędne do uwzględnienia w codziennym jego funkcjonowaniu. Chcemy w prosty i przystępny sposób opisać sytuacje i wyzwania, które można napotkać w różnych instytucjach i urzędach oraz podpowiedzieć, jak skutecznie sobie z nimi radzić, uwzględniając wymogi obowiązującego prawa. Naszym celem jest chęć promowania prowadzenia świadomego biznesu. Mamy nadzieję, że informacje, które będziemy Państwu prezentować, pozwolą zrealizować Państwa biznesowe plany i pełen potencjał jaki w nich drzemie. Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby wsparcia z naszej strony. Zapraszamy także do zapisania się do naszego newslettera, by zawsze być na bieżąco z aktualnościami prawnymi publikowanymi na naszej stronie oraz organizowanymi przez nas wydarzeniami. Zespół GAWRON Kancelaria...
System S24 – czyli jak w uproszczony sposób założyć spółkę

System S24 – czyli jak w uproszczony sposób założyć spółkę

Elektroniczna procedura rejestracji podmiotów gospodarczych on-line, czyli „S24” pozwala na zawiązanie i rejestrację spółki przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wybierając tradycyjną formę założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Ponadto w sądzie rejestrowym należy przedłożyć wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców wraz z odpowiednimi dodatkowymi formularzami i oryginałami dokumentów korporacyjnych. Taka procedura jest często długotrwała i kosztowna – należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów taksy notarialnej i większej opłaty sądowej. System S24 pozwala na zawarcie umowy spółki przez Internet i wymaga posługiwania się bezpiecznym e-podpisem bądź profilem zaufanym ePUAP. Profil zaufany ePUAP to zbiór informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej, pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”. Profil Zaufany można założyć również w placówkach bankowych oraz na Poczcie Polskiej. Po przejściu procedury rejestracji i autoryzacji konta rozpoczyna się właściwy proces zawarcia umowy spółki, który powiązany jest z dalszymi czynnościami niezbędnymi do powstania spółki, łącznie ze złożeniem wniosku o wpis do KRS. Wszystkie te czynności dokonywane są poprzez system S24 on-line. Ustalenie treści umowy spółki czy wniosku o wpis do KRS następuje w ramach wypełnienia odpowiedniego formularza (okno systemu) danymi dotyczącymi umowy spółki, jak i innych dokumentów oraz wniosku o wpis spółki do KRS. Baza obejmuje jedynie podstawowe informacje (m.in. umowę spółki, listę wspólników) i zależy od aktualności i funkcjonalności systemu. Poszczególne dane spółki będą miały postać dokumentu dopiero po jego wygenerowaniu. W dalszej kolejności system tworzy dokumenty, które należy elektronicznie podpisać i uregulować opłatę za wniosek rejestracyjny. Powyższe dane zostają automatycznie przesłane do sądu właściwego. Atutem procedury S24...
Przetwarzanie danych osobowych w kancelarii w świetle tajemnicy adwokackiej

Przetwarzanie danych osobowych w kancelarii w świetle tajemnicy adwokackiej

Świadomość użytkowników Internetu w kwestii zapewnienia ochrony dla własnych danych wciąż jest niewielka. Dla większości osób zwykłe zabezpieczenie hasłem, które składa się z ciągu liter lub cyfr jest wystarczające, dlatego tak często dochodzi do kradzieży danych w Internecie. Przedsiębiorcy, w tym także kancelarie prawne, w których przetwarzane są dane klientów korzystających z ich usług, muszą wykazać się większą świadomością i zadbać o informatyczne bezpieczeństwo. W dobie rozwijającej się technologii oraz sporządzania dokumentów w wersji elektronicznej, kancelarie coraz chętniej korzystają z chmury danych. Do kontaktu z klientem dochodzi również za pomocą skrzynki e-mail. Czy można zabezpieczyć pliki, dokumenty oraz korespondencję, a w dodatku być pewnym, że nie została naruszona tajemnica zawodowa? Korespondencja z klientem drogą elektroniczną Zgodnie z §19 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu – adwokat posługujący się komputerem lub środkami elektronicznego utrwalania danych, obowiązany jest do zabezpieczenia informacji o których dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych, w taki sposób, aby nie zostały ujawnione lub wykorzystane w sposób niepożądany. Kodeks wprost pozwala na używanie przez adwokatów technologii, jednak wymusza na ich szczególny obowiązek strzeżenia danych osobowych oraz informacji objętych tajemnicą zawodową. Po drugie, adwokat musi poinformować klienta o możliwym ryzyku związanym z niedostatecznym zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków. W celu zapewnienia wyższych standardów bezpieczeństwa, korespondencja, która zawiera dane osobowe, powinna przybrać formę zaszyfrowanego pliku, natomiast hasło do jego odczytu powinno zostać wysłane inną formą elektroniczną np. SMS (w Danii od 1 stycznia 2019 r. szyfrowanie danych zawartych w korespondencji jest obowiązkowe, natomiast w Polsce nadal ma fakultatywny charakter). Adwokatowi przysługuje status administratora danych osobowych w stosunku do danych jego pracowników oraz do danych osobowych przetwarzanych...