Pierwszego kwietnia bieżącego roku wchodzą w życie zmiany ułatwiające składanie sprawozdań finansowych przez pełnomocników. Nowelizacja przepisów ustawy o KRS umożliwi adwokatom, radcom prawnym i prawnikom zagranicznym skorzystanie z bezpłatnego systemu do przesyłania sprawozdań.

Do tej pory zgłoszeń dokonywanych przez bezpłatny system mogły dokonywać osoby wpisane jako członkowie organów uprawnionych do reprezentacji, których numery PESEL były ujawnione w rejestrze. Dodatkowo samo zgłoszenie musiało być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Podmioty nieposiadające numeru PESEL, np. cudzoziemcy (tryb ten w praktyce dotykał często spółek, których zarząd składał się wyłącznie z cudzoziemców), nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia. W takich sytuacjach mógł tego dokonać pełnomocnik, składając dokumenty sprawozdawcze z wnioskiem o zmianę wpisu KRS-Z30 przez portal S24. Napotykało to jednak pewne niedogodności, szczególnie związane z opłatą w wysokości 140 zł.
 

Możliwość złożenia dokumentów bez opłat, czyli co wprowadzą zmiany w ustawie

Art. 19e ust. 3a i 3b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 1 kwietnia br. wprowadzi w życie możliwość złożenia sprawozdania przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego za pośrednictwem bezpłatnego systemu.

Przesłanką możliwości podejmowania przez nich wspomnianych działań będzie fakt udostępnienia ich danych sądom i Ministrowi Sprawiedliwości przez Naczelną Radę Adwokacką lub Krajową Izbę Radców Prawnych. Będzie się to odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. Wspomniane podmioty powołują się na udzielone im pełnomocnictwo oraz podpisują zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto zyska na zmianie? Poprawi się sytuacja adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, dzięki możliwości dokonywania zgłoszeń w bezpłatnym systemie (dawniej, wniosek w trybie S24 za opłatą 140 zł.

 

W pigułce:

 

Kiedy zmiana wchodzi w życie? 1 kwietnia 2019 r.
Których przepisów dotyczy zmiana ustawy? Art. 19e pojawi się ust. 3a, 3b oraz 7b.
Kto zyska na zmianie? Poprawi się sytuacja adwokatów, radców prawnych oraz prawników zagranicznych, dzięki możliwości dokonywania zgłoszeń w bezpłatnym systemie. (dawniej, wniosek w trybie S24 za opłatą 140zł
Jakie warunki muszą być spełnione, aby zgłoszenie zostało dokonane w bezpłatnym systemie? Naczelna Rada Adwokacka/ Krajowa Rada Radców Prawnych udostępni sądom i Ministrowi Sprawiedliwości dane ich członków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

  • w systemie ujawniony jest ich numer PESEL,
  • są oni umocowani do dokonania zgłoszenia,
  • zgłoszenie zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym.

tekst: Hanna Kurzyca