USŁUGI PRAWNE

DLA TRANSPORTU MORSKIEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

USŁUGI PRAWNE

DLA TRANSPORTU DROGOWEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

USŁUGI PRAWNE

DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

USŁUGI PRAWNE

DLA TRANSPORTU LOTNICZEGO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI

SPÓŁKA CYWILNA JAKO FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Spółka cywilna jest jednym ze sposobów w jaki przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą. Instytucja ta została uregulowana w Kodeksie cywilnym, co nie wyklucza jednak stosowania przepisów innych ustaw, w tym przepisów podatkowych oraz prawa pracy. Jak każdy z nich – posiada swoje zalety oraz wady.

JAK WDROŻYĆ RODO? Cz.1

Minął przeszło rok od wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie znanego jako RODO. Panika, która niekiedy skutkowała absurdalnym i wywołującym uśmiech na twarzy podejściem do przepisów Rozporządzenia, już za nami. Pierwszy rok pokazał nam, że tak naprawdę nie ma się czego bać, o ile mamy dobrze sporządzone dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawione zostaną obowiązkowe pozycje, jakie powinny znaleźć się w dokumentacji RODO.

Четыре экономические свободы Европейского Союза

Европейский Союз в его нынешней форме является результатом многолетней и многоэтапной интеграции между государствами, которые являются сегодня его участниками. Внутренний рынок содержит так называемые «Четыре Свободы», ближайшему рассмотрению которых посвящена данная публикация.

NOWELIZACJA USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Przewidują one m.in. zerowy PIT dla młodych pracowników poniżej 26.roku życia.

UMOWA ZLECENIA A UMOWA O PRACĘ – PLUSY I MINUSY

Czy umowa zlecenia jest lepsza niż umowa o pracę? Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przyjęte jest, że umowa o pracę jest dużo korzystniejszą formą zatrudnienia od umowy zlecenia. Bywa jednak tak, że zawarcie umowy o pracę może okazać niewygodne i nie spełniać woli stron. Umiejętne zastosowanie przepisów prawa pracy pozwala na wyeliminowanie wielu problemów i zapewnienie właściwej ochrony stronom stosunku pracy.

ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY

Spory z kontrahentami są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności biznesowej. W większości przypadków udaje się je rozwiązać w drodze porozumienia i wspólnie wypracowanego kompromisu. Jednak gdy pomimo wielu prób negocjacje nie przynoszą efektu, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu – postępowaniu przed sądem polubownym, inaczej zwanym arbitrażem.

O KANCELARII

GAWRON Kancelaria Adwokacka S.K.A. specjalizuje się w obsłudze prawnej i podatkowej podmiotów z branży transport, spedycja, logistyka. Naszym celem jest zabezpieczenie interesów Klienta na każdym etapie przedsięwzięcia, dlatego oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie tworzenia umów, negocjacji z kontrahentami, dochodzenia roszczeń, zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Z powierzonych nam spraw wywiązujemy się rzetelnie i terminowo. Dbamy o bezpieczeństwo prawne, wskazujemy możliwe zagrożenia, a przede wszystkim wytyczamy ścieżki prowadzące do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Równocześnie pozostajemy otwarci na wszelkie indywidualne potrzeby Klienta, które mogą pojawić się w trakcie realizacji danego zadania.

Prawo Morskie

TRANSPORT MORSKI

Prawo Morskie

TRANSPORT DROGOWY

Prawo Kolejowe

TRANSPORT KOLEJOWY

Prawo Lotnicze

TRANSPORT LOTNICZY

KANCELARIA W LICZBACH

MIASTACH

WYPITYCH KAW

TYLE OSÓB LICZY NASZ ZESPÓŁ

PRZEBYTYCH KILOMETRÓW

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI?

NAPISZ DO NAS

koperta

od 8:00 do 18:00

kontakt@kancelaria-gawron.pl